item2

Hindåsvägen 74 – 517 92 Bollebygd – tfn: 033-28 93 97 – mob: 0733 963 100 – E-post: tassen@sportster.se

Det är ju vanligt att “bulta på” dyra delar med tuffa namn, men det är sällan lika effekthöjande för motorn som det är för egot. En väl avstämd motor går bra. Därför är det viktigt att anpassa alla komponenter. Ändrar man t.ex. cylindervolym, påverkar det motorns andning. Man bör då också anpassa ventiler, förbränningsrum, kamaxlar, tändning och förgasarbestyckning (eller insprutningen) för att få motorn att gå effektivt.

Det är vår erfarenhet att de sista justeringarna i motorn många gånger är de viktigaste, även om de ibland är knappt synbara i diagrammen. En effekthöjning med 2-3 hk kanske kan betraktas som matematiskt försumbar. I verkligheten kan skillnaden upplevas som rejäl! Det är inte nödvändigtvis toppeffekten som är viktig. Det är motorns respons vid alla trottelöppningar som ger den verkliga körkänslan. Förutsägbarhet ger säkerhet. Att komma in i en kurva och exakt kunna dosera fart och acceleration genom kurvan är det som gör körningen njutbar och säker.

Man ska också betänka motorcykelns användningsområde. Att trimma en gathoj för 400 meters full-gaskörningar kanske kan imponera vid trafikljuset, men i verkligheten håller den glädjen sällan i sig länge. Körbarhet och harmoni i hela registret är det som gör körningen trivsam i det långa loppet.

Harley-Davidson är som bekant så pass grovt tillyxade att dom i regel har osedvanligt mycket att vinna på en optimering. (Det finns också få märken som trimmas och byggs om så mycket som HD). Som sagt handlar det ofta om flera åtgärder tillsammans för att få ett önskvärt resultat. Därför rekommenderar vi att en 1200 konvertering alltid bör inkludera portning av topparna. I slutändan brukar man ändå hamna där. Det blir också betydligt billigare att göra alla åtgärder på en gång än att göra det i omgångar.

Trimning, ombyggnad & Renovering

Vi åtar oss i stort sett alla arbeten när det gäller HD. Vi har bromsbänk för provkörning, bläster, svarv, fräs, svets, m.m för alla slags metallbearbetning. Vi erbjuder avancerad motoroptimering, antingen det handlar om ekonomi-trim eller fullödigt race-trim. Lackeringsjobb däremot lämnar vi bort.

Tyvärr är det inte möjligt att ge fasta priser på reparationsarbeten innan besiktning. Du lämnar in din MC för en prisoffert så får du klara besked om vad det kostar, oavsett vilka problem du har.

Några av de vanligaste jobb vi åtar oss är cylinderborrning, byte av ventiler, portning och bearbetning av cylindertoppar, balansering av vevpartier, bestyckning av förgasare, inställning av insprutning, renovering av växellådor, svettsjobb av motorblock, aluminium, gjutjärn, m.m.

Om du t.ex. vill ha en renovering eller en uppgradering av en gammal motor, eller en annan stegning av din växellåda så fixar vi det. Vi bygger också om gaffel, swing och fjädring enligt behov och användningsområde. De flesta glömmer att Harley-Davidson har ett skriande behov av trimning av själva väghållningsegenskaperna.

När det gäller motortrimning är det viktigt att tänka på att det är många olika komponenter som ska samarbeta. Det hjälper föga att åtgärda ett enda moment (t.ex. cylindervolym). Förvisso stämmer det att man nästan alltid får en starkare motor om man ökar motorvolymen, men det är sällan det räcker för att den ska gå bra.

item1a link-start © 2022 Designcraft